Sahvietnam
Sahvietnam

Vật tư

Sơn epoxy hai thành phần, gốc dầu hoặc gốc nước, epoxy kháng hóa chất, chống trơn trượt.

1/1

 

0326 95 1818

Đang xử lý...